POLÍTICA DE PRIVADESA

La privadesa i seguretat de les seues dades personals és un dels aspectes importants en la nostra empresa. Tractem les dades personals perquè els nostres productes i serveis, així com la teua experiència, siguen millors cada vegada. És per això que volem informar-lo d'una manera transparent sobre la nostra política de privacitat perquè conega en tot moment les finalitats del tractament i els drets que li assisteixen com a titular de les dades personals facilitades.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El responsable de la finalitat del tractament i de la seguretat de les dades personals facilitades és: “VICENT PONS ROSELLO” amb N.I.F. 52787328-M, i amb domicili en Pdta. Comets 3, 03750 Pedreguer (Alacant).

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

 1. Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així s'especifique en els tractaments específics.
 2. Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l'enviament d'e-mails, així com serveis relacionats, les dades personals podran ser:
  • Cedits a empreses de serveis informàtics situades dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) o,
  • Transferits a empreses de serveis informàtics situades fora del EEE acollits a l'escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adequades per a garantir la seguretat de les dades personals. Pot obtindre més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

BASE LEGAL PER Al TRACTAMENT DE LES SEUES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals recopilades sobre vosté, l'informarem de la base legal que legitima el tractament de les seues dades personals.

DRETS.

 • Dret d'Accés:
  És el dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen, o no.
 • Dret a la Portabilitat:
  Sempre que processem les seues dades personals a través de mitjans automatitzats sobre la base del seu consentiment, vosté té dret a obtindre una còpia de les seues dades en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica transferida al seu nom o a un tercer. En ella s'inclouran únicament les dades personals que vosté ens haja facilitat.
 • Dret de rectificació:
  Vosté té dret a sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret a completar dades que figuren incomplets.
 • Dret de Supressió:
  Vosté té dret a obtindre sense dilació indeguda la supressió de qualsevol dada personal seua quan es donen els requisits contemplats en el RGPD.
 • Dret d'Oposició:
  Vosté té dret a oposar-se al tractament de les seues dades personals sobre la base de l'interés legítim nostre. No continuarem tractant les dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els seus interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a retirar el consentiment:
  Per al cas de tractaments basats en el consentiment, podrà retirar el mateix en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:
  Si vosté considera que tractem les seues dades personals d'una manera incorrecta, pot contactar amb nosaltres. També té dret a presentar una queixa davant l'autoritat de protecció de dades competent.
 • Dret a la Limitació:
  Vosté té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seues dades personals en els casos permesos pel RGPD.
 • Exercici de drets:
  A través de carta o e-mail, adjuntant fotocòpia del seu NIF/NIE/Passaport a l'adreça indicada en l'Avís Legal.
  El client i/o usuari de la web serà l'únic responsable de la veracitat de les dades personals facilitades així com de l'actualització d'aquests.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

Formulari de contacte

Utilitzarem les seues dades personals per a administrar qualsevol sol·licitud d'informació, reclamació o queixa a través del formulari de contacte.

La base legal del tractament de les seues dades personals és l'interés legítim nostre.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en què deixen de tractar-se, sense perjudici de l'exercici dels drets que li assisteixen com a interessat.